1919  19

Nhiều mẫu dược liệu nhiễm nấm mốc, nấm men


Những mẫu có độ ẩm cao rơi vào các loại dược liệu dạng quả, củ, vỏ quả.

Thông tin này do một nhóm nghiên cứu công bố tại hội nghị khoa học và đào tạo chuyên ngành ký sinh trùng toàn quốc, tổ chức tại TPHCM ngày 29/3.

Theo đó, sau khi lấy 141 mẫu thuộc 7 loại dược liệu phổ biến tại một số cửa hàng dược liệu ở TPHCM, nhóm nghiên cứu đã phân tích và thu được kết quả: 66 mẫu (chiếm 46,81%) vượt quá giới hạn độ ẩm cho phép của Dược điển Việt Nam.

Những mẫu có độ ẩm cao rơi vào các loại dược liệu dạng quả, củ, vỏ quả (như câu kỷ tử, trần bì, táo Tàu…). Điều này phản ánh điều kiện chế biến và bảo quản chưa bảo đảm và đây có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu, nhất là mức độ nhiễm nấm mốc.

Báo cáo cho biết trên 60% mẫu dược liệu khảo sát có mức độ nhiễm nấm mốc, nấm men vượt quá giới hạn cho phép. Những dược liệu có tỉ lệ nhiễm cao là diệp hạ châu (93,3%), hạt sen (65,6%), táo tàu (53,3%), trần bì (73,3%), ý dĩ (76,5%)…

Quỳnh Liên. CHITI

Theo Người lao động  (01/04/2012)

Bài viết cùng chủ đề

Comments

comments

 Web Analytics