1919  19

Quy định mới cho các Nhà thuốc Bệnh viện

Từ 10/6, Nhà thuốc BV không được bán thuốc giá cao hơn thị trường. 

Đây là nội dung trong Thông tư số 15/2011/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện (NTBV) do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 10/6/2011. Thông tư quy định, NTBV phải niêm yết giá bán lẻ của từng loại thuốc, không được bán cao hơn giá niêm yết và giá thuốc cùng loại trên thị trường.

Theo Thông tư, thặng số bán lẻ (chi phí hợp lý và lợi nhuận hợp lý cho việc thực hiện khâu bán lẻ) của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc tối đa là 20%. Bộ Y tế khuyến khích NTBV đang tồn tại dưới dạng liên doanh, liên kết chuyển sang hình thức BV tự tổ chức. Riêng BV có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Y tế quy định không được mở cơ sở bán lẻ thuốc của chính BV; không được liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở bán lẻ thuốc, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.

* Bộ Y tế cũng vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo tổ chức điểm bán lẻ thuốc bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh tại y tế cơ sở. Theo đó, cần khuyến khích các doanh nghiệp dược tổ chức điểm bán lẻ thuốc tại các xã ngoại thành chưa có điểm bán lẻ thuốc. Trong trường hợp trạm y tế xã tổ chức tủ thuốc bán lẻ mà không đăng ký kinh doanh được, Sở Y tế báo cáo UBND TP để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho tủ thuốc trạm y tế xã đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Theo HNM

Bài viết cùng chủ đề

Comments

comments

 Web Analytics