1919  19

Tin vui cho điều trị viêm gan C mãn tính

Tỷ lệ điều trị thành công viêm gan C mãn tính tăng rõ rệt khi đưa 2 thuốc ức chế protease mới vào điều trị là boceprevir (Victrelis) và Telaprevir (Incivek). Thành công điều trị đo bằng tỷ số bệnh nhân có mức RNA siêu vi không dò tìm được 24 tuần sau liều điều trị cuối cùng, được gọi là “đáp ứng siêu vi bền vững” (SVR: sustained virologic response). Điều trị chuẩn HCV trước đây dùng 48 tuần pegylated interferon cọng thêm ribavarin. Chế độ này cho SVR trong khỏang 40-50% bệnh nhân với những dạng nhiễm siêu vi HCV thông dụng nhất (genotype 1 HCV). Thêm boceprevir hay telaprevir tăng rõ rệt SVR lên 67-80% hay cao hơn nữa với những bệnh nhân trước đây chưa được điều trị. Với lọai bệnh nhân khó chửa như người Mỹ gốc Phi châu, cũng đạt SVR 40-65% với điều trị 3 thuốc so với 255 khi dùng chế độ chuẩn 2 thuốc.
 Tuy nhiên, nhóm ức chế protease thường gây tác dụng nghịch, ngòai triệu chứng như cúm do interferon và ribavirin gây ra, boceprevir và telaprevir thường gây thiếu máu có thể trầm trọng. telaprevir cũng có thể gây ngứa nghiêm trọng và boceprevir có thể làm giảm bạch cầu trung tính.
Theo Ann Pharmacotherapy tháng 8 năm 2011.

Bài viết cùng chủ đề

  • Không có bài viết cùng chủ đề

Comments

comments

 Web Analytics