1919  19

Trưởng khoa dược BV phải là dược sĩ ĐH (18/07/2011)

Đây là quy định mới về tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên vừa ký ban hành Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện (BV). Theo đó, trưởng khoa dược phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ ĐH.

Riêng đối với với BV hạng 3 và không phân hạng nếu chưa có dược sĩ ĐH thì giám đốc BV ủy quyền bằng văn bản cho dược sĩ trung học phụ trách khoa.

Khoa dược BV nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Thông tư yêu cầu, dược sĩ làm công tác nghiệp vụ dược phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ ĐH đối với BV hạng đặc biệt, hạng 1 và 2. BV hạng 3 và không phân hạng, yêu cầu tối thiểu là dược sĩ trung học. Thủ kho giữ thuốc gây nghiện yêu cầu là dược sĩ ĐH hoặc dược sĩ trung học có giấy ủy quyền theo quy định; Thủ kho giữ các thuốc khác có trình độ tối thiểu là dược sĩ trung học.

Dược sĩ phụ trách pha chế thuốc phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ ĐH đối với BV có pha chế thuốc cho chuyên khoa nhi, khoa ung bướu và các thuốc gây nghiện; Pha chế thuốc cho chuyên khoa khác yêu cầu tối thiểu là dược sĩ trung học; dược sĩ tham gia pha chế thuốc có chứa yếu tố phóng xạ cần có chứng chỉ về thực hành an toàn bức xạ trong y tế.

Ngoài ra, Thông tư 22 cũng yêu cầu, khoa dược nên được bố trí ở địa điểm thuận tiện, có đủ điều kiện làm việc (như: hệ thống máy vi tính; máy in; điện thoại; internet; fax; phần mềm quản lý sử dụng thuốc, hóa chất pha chế; tài liệu liên quan về thuốc, về nghiệp vụ dược) và tạo điều kiện đầy đủ hỗ trợ công tác thông tin, tư vấn và quản lý sử dụng thuốc. Kho hóa chất, cồn phải tách biệt với kho thuốc….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2011 thay thế quy định về “Quy chế công tác khoa Dược”, “Dược sĩ phụ trách kho và cấp phát”, “Dược sĩ pha chế thuốc” và “Trưởng khoa Dược” trong Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.

Theo Lao động 18/07/2011

Bài viết cùng chủ đề

Comments

comments

 Web Analytics