1919  19

Thiếu hụt cholin có thể dẫn tới gan nhiễm mỡ

Thiếu hụt cholin gây ra những thay đổi trong khuẩn chí đường tiêu hoá.

 

Gan nhiễm mỡ

Kết quả nghiên cứu tại Mỹ cho thấy thiếu hụt cholin trong chế độ ăn có thể gây ra những thay đổi trong khuẩn chí đường tiêu hóa của mỗi người, dẫn tới dễ bị gan nhiễm mỡ.

Nghiên cứu, được chia thành các giai đoạn bắt đầu (baseline), giảm (depletion) và tăng (repletion), bao gồm phân tích nồng độ vi khuẩn của 15 phụ nữ không bị bệnh, được tăng cường nồng độ cholin trong chế độ ăn trong thời gian điều trị nội trú 2 tháng.

Giai đoạn bắt đầu kéo dài trong 10 ngày và tất cả những người tham gia dùng chế độ ăn chứa 550mg cholin/70kg cân nặng/ngày. Nồng độ cholin này đã giảm tới 50mg/70kg cân nặng từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 42 – giai đoạn giảm – và sau đó tăng lên 850mg/70kg cân nặng trong 10 ngày nữa trong giai đoạn tăng.

Trong suốt nghiên cứu, Anthony Fodor (Đại học Bắc Carolina, Charlotte) và cộng sự đã thu thập các mẫu phân từ những người tham gia và dùng phương pháp chuỗi gen (genetic sequencing) để phát hiện các loại vi khuẩn có trong mẫu.

Gan nhiễm mỡ được đánh giá bằng chụp cộng hưởng từ (MRI) lúc bắt đầu nghiên cứu, ngày thứ 21, ngày thứ 42 và lúc hoàn thành nghiên cứu.

Phân tích cho thấy thành phần của khuẩn chí đường tiêu hóa thay đổi theo nồng độ cholin trong chế độ ăn của họ, mặc dù các vi khuẩn thực có trong môi trường này là không thay đổi.

Trong số tất cả các vi khuẩn có trong mẫu phân, chỉ Gammaproteobacteria và Erysipelotrichi là những vi khuẩn có tương quan rõ rệt với những thay đổi của gan nhiễm mỡ.

Quan sát tiếp tục cho thấy gan nhiễm mỡ tăng trong giai đoạn dùng giảm cholin so với lúc bắt đầu nghiên cứu, Fodor và cộng sự tìm ra công cụ dự báo sự phát triển gan nhiễm mỡ.

Công cụ này dựa vào các nồng độ Gammaproteobacteria và Erysipelotrichi, sự thay đổi mỡ gan, và sự có mặt của tính đa hình của nucleotid đơn liên quan với cholin, và dự báo khá chính xác nguy cơ tiến triển gan nhiễm mỡ của từng người với chế độ ăn thiếu hụt cholin.

Do đó, Fodor và cộng sự kết luận “Xác định các mối quan hệ giữa những vi khuẩn này, kiểu gen vật chủ và chuyển hóa cholin có thể khởi đầu để thiết lập các cơ chế sinh học mà qua đó khuẩn chí đường tiêu hóa có thể tác động tới sức khỏe con người.

Hoạt động này cuối cùng có thể mang lại những hiểu biết quan trọng về nguyên nhân và nguy cơ liên quan tới gan nhiễm mỡ”.

Tuyết Mai.CHITI

Theo Medwire  (04/07/2011)

Bài viết cùng chủ đề

  • Không có bài viết cùng chủ đề

Comments

comments

 Web Analytics